Kobieta

Kto może mieć implanty?

Braki w uzębieniu to krępujący problem, który może nie tylko być źródłem kompleksów, lecz także powodować kłopoty z gryzieniem i żuciem pokarmów, zwłaszcza jeśli dojdzie do tzw. bezzębia, czyli całkowitej utraty zębów. Rozwiązaniem tego problemu może być wstawienie implantów zębowych. Dowiedz się, kto może skorzystać z takiego zabiegu.

Czym są implanty?

Implanty zastępują korzeń utraconego zęba i są wszczepiane w kość szczękową lub żuchwę. Na ich podłożu lekarz stomatolog mocuje koronę zębową, która będzie zastępować ząb i spełniać wszystkie jego funkcje. Zabieg takie przebiega zatem dwuetapowo: najpierw wstawia się implant, a kiedy dojdzie do wygojenia się dziąsła po zabiegu, można przystąpić do mocowania korony. Wstawienie implantów zębów to doskonałe rozwiązanie dla osób zarówno z pojedynczymi brakami w uzębieniu, jak i całkowitą utratą zębów, dzięki któremu możemy poprawić jakoś swojego życia. Zdecydowana większość pacjentów może skorzystać z takiego zabiegu, jednak istnieje kilka wyjątków.

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów

zęby

Istnieje kilka przeciwwskazań do ich wstawienia. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest wszczepienie implantu w obszar guza nowotworowego oraz obszar objęty radioterapią. Pozostałe przeciwwskazania obejmują brak higieny oraz palenie dużej ilość papierosów przez pacjenta. W przypadku wstawiania implantu nie istnieje górna granica wieku, jednak u osób młodych przed 18 roku życia, z niezakończonym procesem wzrostu kości, przed podjęciem decyzji o wszczepieniu implantów należy wykonać dodatkowe badania. Także osteoporoza u pacjenta wymaga od lekarza stomatologa indywidualnego podejścia i  oceny, czy dany  przypadek kwalifikuje się do zabiegu. W przypadku znacznych zaników kości szczęki przed zabiegiem musi zostać przeprowadzona odbudowa kości, czyli inaczej mówiąc augmentacja. Przestrzegając zasad higieny i dbając o implanty możemy cieszyć się nimi przez długie lata, a tak naprawdę, w większości przypadków, przez całe życie.