Kobieta

Jak wygląda kształcenie na lekarza stomatologa?

Kształcenie na lekarza stomatologa to długa i wymagająca droga, która przyciąga coraz więcej ambitnych studentów w Polsce. Wiedza teoretyczna, praktyczne umiejętności oraz rozwijanie empatii to tylko niektóre z aspektów, które przyszły dentysta musi opanować, aby sprostać wyzwaniom zawodowym.

 

Rekrutacja na studia stomatologiczne

Proces kształcenia na lekarza stomatologa rozpoczyna się od udanej rekrutacji na studia pierwszego stopnia. W Polsce dostępnych jest kilka uczelni medycznych, które oferują kierunek lekarsko-dentystyczny. Aby dostać się na studia, kandydaci muszą zdobyć odpowiednią ilość punktów z egzaminu maturalnego z przedmiotów takich jak biologia, chemia czy fizyka. Konkurencja jest duża, a liczba miejsc ograniczona, dlatego warto już wcześniej zacząć przygotowywać się do egzaminów.

 

Jak wyglądają studia?

lekarz stomatolog

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Program nauczania obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, biochemii, fizjologii, patomorfologii, farmakologii, a także z przedmiotów specjalistycznych takich jak protetyka czy ortodoncja.

Kolejnym etapem kształcenia na lekarza stomatologa w Lublinie są praktyki zawodowe. Przez cały okres trwania studiów studenci mają możliwość uczestniczenia w praktykach klinicznych, które pozwalają im zdobyć doświadczenie w pracy z pacjentami oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyki odbywają się pod okiem doświadczonych lekarzy stomatologów, którzy służą wsparciem i pomocą w trudnych sytuacjach.

Po ukończeniu studiów przyszli lekarze stomatolodzy muszą zdać egzamin końcowy (LDEK), który sprawdza ich wiedzę teoretyczną i praktyczną. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, a zdanie go jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

 

Staż podyplomowy

Ostatnim etapem kształcenia na lekarza stomatologa jest odbycie rocznego stażu podyplomowego. Staż odbywa się w placówkach medycznych, które posiadają umowę z uczelnią i pozwala na zdobywanie kolejnych doświadczeń zawodowych pod okiem opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu lekarz stomatolog uzyskuje prawo do samodzielnego wykonywania zawodu.